Wat is bedrijfsmaatschappelijk werk

De arbeidsproductiviteit neemt toe “arbeid wordt topsport”. Hierdoor groeit het uitval van mensen die het tempo niet bij kunnen houden.

Bedrijfsmaatschappelijk werk is een gespecialiseerde vorm afgeleid van het domein van de maatschappelijk werker.

De verbijzondering van het bedrijfsmaatschappelijk werk domein heeft dus betrekking op een specifiek onderdeel van de sociale omgeving: namelijk de arbeidsorganisatie. Het centrale domein van de bedrijfsmaatschappelijk werker is dus begeleiding van medewerkers met arbeidsgerelateerde psychosociale problematiek.

Wat is dat nu arbeidsgerelateerde problematiek?

Arbeidsgerelateerde problematiek zijn die problemen, die direct of indirect uit de werksituatie voortvloeien, en problemen die samenhangen met de privésituatie maar van invloed zijn op het functioneren als medewerker.