Wanneer Bedrijfsmaatschappelijk werk

Met welke problemen kunt u terecht:

 • verstoorde arbeidsverhoudingen, conflicten, spanningen in de relatie met collega’s, chef of ondergeschikten;
 • gebrek aan motivatie, of het ervaren van over- of onderbelasting in het werk;
 • onzekerheid over het voortbestaan van het werk, de functie of het bedrijf;
 • traumabegeleiding;
 • verminderd functioneren, disfunctioneren;
 • reïntegratie na langdurig ziekteverzuim;
 • ingrijpende gebeurtenissen in de werksituatie, agressie en geweldservaringen;
 • ongewenste omgangsvormen denk aan pesten, discriminatie, seksuele intimidatie;
 • aanpassingsproblemen na organisatieverandering, overplaatsing of functieverandering;
 • verlies van werk of functie, verlies van inkomen of status na demotie;
 • zingevingvragen met betrekking tot arbeid;
 • vragen inzake loopbaanontwikkeling in samenhang met persoonlijke kenmerken.