Kwaliteitsbewaking

Op het toepassen en het voeren van de naam SCHIP-aanpak rust licentie. Alleen die SCHIP-behandelaren die daartoe zijn opgeleid zijn bevoegd deze aanpak onder de naam SCHIP-aanpak uit te voeren.

Voor cliënten en hun verwijzers is het van essentieel belang te weten of de door hun gecontracteerde SCHIP-behandelaar voldoet aan de daartoe gestelde kwaliteitseisen.

De SCHIP-behandelaren die in het verwijsbestand zijn opgenomen hebben zich gecommitteerd aan onderstaande gestelde criteria:

  • De SCHIP-behandelaar is in het bezit van een geldig certificaat SCHIP-behandelaar
  • De SCHIP-behandelaar volgt jaarlijks 2x een intervisiebijeenkomst en 1x per jaar neemt hij/zij deel aan een, door de SCHIP-organisatie georganiseerde, studiedag.

Samenvatting
De SCHIP-aanpak beoogt een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en kwaliteitsbevordering van alle professionals die te maken hebben met het actuele vraagstuk ‘hoe kunnen we vechtscheidingen voorkomen dan wel doen stoppen’.