Informatie voor verwijzers

Ik ben aangesloten bij de NVRG, SKJ en RBCZ. Ik heb een praktijk aan huis en kom indien nodig ook aan huis. Ik heb 2 werkadressen te weten in Steenbergen, Kaaistraat 71 en mijn huisadres te Nieuw Vossemeer.
Ik ben opgeleid tot o.a. systeemtherapeut. De term duidt op het sociale systeem waar mensen deel van uitmaken. Mijn begeleiding is dan ook gericht op relaties, gezinnen en individuen.
Tevens ben ik Schip behandelaar. Dit is een aanpak voor (v)echtscheidingen en relationele problemen. Zie kopjes in mijn website.

Bij begeleiding ga ik uit van de vraag van het kind en/of de volwassene c.q. het gezin.
Door mijn jarenlange ervaring op het gebied van werken met gezinssystemen in diverse situaties zoals de wijkverpleging, kinderziekenhuizen, kinderpsychiatrie en de jeugdzorg, kan ik putten uit een grote kennis en kunde. Ouders kunnen terecht bij mij met opvoedingsvraagstukken of andere vragen wanneer het even niet lukt met hun kind.

Ik heb mij gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met een verlies.
Hiervoor heb ik onder andere trainingen gevolgd bij “Stichting achter de Regenboog”. Daar heb ik regelmatig meegedraaid als vrijwilliger in kinderweekenden en gezinsweekenden. Zie voor nadere info hierover de website van deze Stichting.

Ook heb ik de opleiding “Focussen met kinderen” gedaan. Het lukt vaak in een aantal korte sessies om het gedrag van kinderen positief te beïnvloeden en weer een balans te kunnen vinden in het leren omgaan met het verlies.
Dit kan door middel van tekenen, schrijven, schreeuwen, kleien of zich fysiek leren ontladen. Vooral leren de kinderen om te luisteren naar hun innerlijk weten. Zij kunnen namelijk heel vaak goed voelen wat er is en wat ze willen door aandacht te geven aan hun lijf.
Veel kinderen en volwassenen hebben niet goed geleerd om met hun emoties als boosheid, angst, verdriet en jaloezie om te gaan. Het zijn echter prachtige gereedschappen als ze goed worden ingezet.

Ik heb daarnaast als POH-GGZ ondersteuner in verschillende huisartsenpraktijken gewerkt.
Verder heb ik als bedrijfsmaatschappelijk werker en vertrouwenspersoon gefunctioneerd voor twee grote Arbodiensten. Vanuit deze achtergrond heb ik brede kennis verworven op gebied van lichamelijke en psychosomatische klachten en hoe hier mee om te gaan. Het is een kunst op zich om de werknemer en werkgever weer samen tevreden te krijgen.

Ik werk door deze brede ervaring en ruime opleidingen eclectisch. Dit betekent dat ik die ondersteuning en begeleiding geef die past bij de cliënt en zijn problematiek.
Ik ga daarbij uit van de kracht die een ieder in zich draagt en de uniciteit van elk mens.
In overleg met de cliënt onderhoud ik contact met de verwijzer.