Focussen

Luisteren naar de signalen die het lichaam aangeeft en dit afstemmen met het gevoel, verstand en je intuïtie. Eigenlijk wordt het al “geweten” in je welke richting jij op dient te gaan. Aandacht aan dit innerlijk weten is van belang om die richting te kunnen vinden en de keuze te kunnen gaan maken die richting op te willen gaan, of niet. Immers er is een relatie tussen onze psyche en lijfelijke gewaarwordingen.

Focussen is aandacht geven aan iets van binnen dat nog vaag is en waarvan je toch kunt voelen dat het hoort bij iets in je leven. Als je bij dat ‘iets’ stilstaat op een vriendelijke, uitnodigende manier, krijgt het de kans zich te ontvouwen en zijn eigen verhaal te vertellen. Het wordt duidelijk waar het echt om gaat. Meestal leidt dit tot opluchting, fysieke ontspanning en (kleine) veranderingen ten goede in je leven.

Bij focussen ben je niet bezig met het steeds opnieuw beleven van je gevoelens of emoties, en ook niet met van alles uitplussen over jezelf en verklaringen zoeken.
Het is een proces van luisteren naar wat je lijf je aanreikt en met aandacht en respect stilstaan bij wat er daar van binnen is, zonder oordeel en zonder meteen een oplossing te willen. Het verrassende is dat er dan op een heel diep niveau verandering kan komen, je organisme weet zelf hoe dat moet.

Er is niet voor niets de term eigenwijs, een term die past bij je lijf die jou je eigen “weg” wilt wijzen! Focussen is geen therapie, maar kan wel therapeutisch werken en wordt ook wel ingezet bij verschillende vormen van therapie.

Voor meer informatie omtrent focussen kunt u terecht op het netwerk van Focus Netwerk Nederland.